วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

Where does chocolate come from?ขั้นตอนการผลิตช็อกโกแลต 
(Process of Making Chocolate)

เมล็ดโกโก้ (ทำการแกะออกจากผล)  Cocoa beans are removed from the cocoa pods    
    
หมัก (เพื่อให้เซลสืบพันธุ์ตาย เกิดรูพรุนและเป็นสีน้ำตาล)
Fermentation stops the germination of the beans, turns them brown, and develops the flavour that we now lovingly associate with chocolate
   
ตากให้แห้ง (เพื่อลดความชื้น)
Drying reduces the level of moisture in the beans.   
   
คั่ว (กำจัดเปลือกออกโดยการร่อนและใช้ลมเป่า เมล็ดส่วนที่เหลือจากการคั่วเรียกว่า Cocoa Nib)
Roasting the beans and removing their shells, leaving the cocoa nib.  
  
บด (เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลหนืดเรียกว่า Cocoa Liquor)
The nibs are ground into a brown paste called “cocoa liquor.”  
  
บีบ (แยกไขมันโกโก้ออกจากโกโก้ลิกเกอร์)
The cocoa liquor is pressed to separate the cocoa butter from the liquor 

Conching (บดกวนในความร้อนต่ำ เพื่อให้ช็อกโกแลตละเอียด เนียน)
Conching mixes the ingredients of chocolate together, reduces the particle size of the chocolate, and surrounds the cocoa and particle with cocoa butter. 

Aerating (ผ่านลมเพื่อพัฒนากลิ่นรส)
Air is passed through the chocolate. Aerating improves its fragrance and flavour. 

ขึ้นรูป
The chocolate is moulded into packagable shapes. 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น