วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

Chocolate History

Maya-Aztec: the Origin of Chocolate

Chocolate was first made almost 4000 years ago in the tropical rain forests of the American continent.  It was produced from the seeds of the cacao tree (Theobroma Cacao), the Latin name meaning “Food of the Gods.”  The first to develop a process for making chocolate were the people of the ancient Mesoamerican civilizations of Mexico and Central America, the Mayas and the Aztecs. Cacao beans were fermented, parched, ground, and mixed with water, chilli and other spices, and corn meal to make a fragrant beverage.

The Aztecs believed that cacao was a food bestowed by the gods to give passage to heaven, and they used cacao seeds in worship. Among the Maya, chocolate was drunk on special occasions, particularly among the royalty and nobility, and thus chocolate came to have an important role in their royal and religious ceremonies.

In the 14 century AD, the Aztecs ruled the major part of Mesoamerica. The center of the Aztecs was in the northern part of Mesoamerica, where it was too cold for cacao trees. However, cacao seeds were a commodity of great value to the Aztecs, and they obtained these seeds by trading with the Maya and also by collecting tribute from vassals and ransom from war captives in cacao seeds, which were thus a form of money.

ช็อกโกแลตถูกค้นพบครั้งแรกเมื่อสี่พันปีที่แล้ว เป็นผลผลิตที่ได้จากเมล็ดของต้นคาเคา ในป่าร้อนชื้นของทวีปอเมริกา จัดอยู่ในตระกูล Theobroma cacao คำนี้ภาษาลาติน แปลว่า "อาหารแห่งทวยเทพ"    ชนกลุ่มแรกที่รู้จักทำช็อกโกแลต เป็นอารยธรรมโบราณที่อยู่ในเม็กซิโก และอเมริกากลาง ชนกลุ่มนี้ได้แก่ชาวมายา และชาวแอซเทค แห่งอารยธรรมเมโสอเมริกา  โดยเก็บเอาเมล็ดมาหมัก  แล้วคั่ว บดและเติมน้ำจนเนื้อเหนียว นำมาผสมน้ำชงเป็นเครื่องดื่ม โรยพริก แป้งข้าวโพด ก็จะได้เครื่องดื่มช็อกโกแลตกลิ่นหอมหวน

ชาวแอซเทคเชื่อว่า  เมล็ดโกโก้เป็นอาหารที่เทพเจ้ามอบให้เพื่อเป็นใบเบิกทางไปสู่สวรรค์  โดยมีการใช้เมล็ดเป็นเครื่องสักการะเทพเจ้า ในขณะที่คนมายาชอบดื่มช็อกโกแลตกันในวาระพิเศษ โดยเฉพาะในหมู่เชื้อพระวงศ์  ชนชั้นสูง ช็อกโกแลตจึงมีบทบาทสำคัญในพิธีของราชวงศ์และศาสนา
ในคริสต์ศตวรรษที่ 14 อาณาจักรของชาวแอซเทค ครอบครองพื้นที่ส่วนใหญ่ของอารยธรรมเมโสอเมริกา และเนื่องจากสภาพภูมิอากาศพื้นที่ที่ชาวแอซเทคอาศัยอยู่ค่อนไปทางเหนือมากกว่าจึงไม่เหมาะที่จะปลูกต้นคาเคา   ชาวแอซเทคจึงต้องซื้อขายเมล็ดโกโก้กับชาวมายา ใช้เมล็ดโกโก้แทนเงินเรียกเก็บค่าบรรณาการจากพลเมืองของตนและเชลยเป็นเมล็ดโกโก้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น