วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

Where do the cocoa plants grow?

Southeast Asia and Thailand


Cocoa was first introduced to Southeast Asia by the Spaniards who arrived in the Philippines in the late sixteenth century. The cultivation of the plants expanded to other Southeast Asian countries toward the end of the nineteenth century.   Currently the countries that produce cocoa in Southeast Asia are Indonesia, Malaysia, the Philippines, and Thailand.  In Thailand, most of the cocoa is grown in the southern provinces from Chumporn to Narathiwat.

Southeast Asia is certainly a major player in the cocoa market with Indonesia being the third largest exporter of cocoa in the world, ranking after only Ivory coast and Ghana, the first and the second largest contributors to world cocoa production, respectively. 

โกโก้ได้เข้ามาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยชาวสเปน โดยเข้ามาทางประเทศฟิลิปปินส์ในช่วงปลายศตวรรษที่ 16 ก่อนจะขยายไปยังประเทศอื่นๆในภูมิภาคนี้ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ประเทศที่ปลูกโกโก้มากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปัจจุบันคือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์และไทย  โดยในประเทศไทยปลูกมากทางภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดชุมพร จนถึงนราธิวาส  ปัจจุบัน อินโดนีเซียเป็นประเทศที่ผลิตโกโก้ได้เป็นอันดับ 3 ของโลกรองจากไอโวรี่โคสท์และกาน่า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น