วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

Chocolate Evolution

In the year 1828, Casparus van Houten devised a process by which cocoa butter was extracted from roasted cacao beans using a patented hydraulic press. Apart from making it possible to produce the valuable cocoa butter, this process yielded a very important by-product—cocoa cake, which that can be ground into cocoa powder.  Casparus’s son Coenraad discovered the process of dutching. In this process, cocoa powder is processed with alkaline salts and is made more soluble in water, less acid, and smoother.Another very important contribution to chocolate was the invention of the process called “conching” in 1879 by Rodolphe Lindt in his chocolate factory in Bern, Switzerland.  In this process, cocoa beans were ground for three days in a grinder called a conching machine, so called because it resembled a shell. The grinding heated the mixture and the constant movement aerated it. The process of conching produced better quality chocolate that was smooth and could be easily moulded for more efficient production and packaging.

In 1887, Henri Nestle also contributed to the making of milk chocolate that we enjoy today. It was Daniel Peter, who worked with Nestle at his Vevey plant in Switzerland, who thought of the idea of adding condensed milk, which was already being produced in Nestle’s plant, to the chocolate mixture. This was the first milk chocolate, and consumers loved the rich creaminess the milk lent the chocolate. Milk chocolate was very well received by customers all over the world. Peter named his the product “Gala” from the Greek word for “milk” 
ปี 1828  Casparus Johannes van Houten เป็นผู้พบวิธีการแยกโกโก้บัตเตอร์ออกจากเมล็ดโกโก้โดยวิธีบีบอัดด้วยไฮโดรลิก ซึ่งวิธีการนี้ นอกจากจะได้โกโก้บัตเตอร์ออกมาแล้ว ยังได้ก้อนโกโก้ซึ่งสามารถนำมาบดเป็นผง  ให้เป็นผงโกโก้ที่เรารู้จักกันนั่นเอง  ต่อมาบุตรชายของเขา  Coenraad Johannes van Houten เป็นผู้ค้นพบวิธีการ Dutching ซึ่งเป็นกระบวนการใช้ เกลือด่าง เพื่อปรับสีของช็อกโกแลตและช่วยให้ผงโกโก้สามารถละลายน้ำได้ดีขึ้น

Rodolphe Lindt ได้ก่อตั้งโรงงานช็อกโกแลตที่เมือง Bern ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในปี 1879 เขาได้ค้นพบกระบวนการ conching ช็อกโกแลต โดยนำเอาส่วนผสมช็อกโกแลตลงโม่ในเครื่องโม่ลูกกลิ้งเป็นเวลา 3 วัน ทำให้ส่วนผสมต่างๆเกิดความอุ่น และการเคลื่อนไหวจากการโม่ทำให้เกิดการอัดลมเข้าไป ต่อมาได้ปรับแต่งช็อกโกแลตด้วยการเพิ่มโกโก้บัตเตอร์เข้าไป จากการคิดค้นกระบวนการนี้ทำให้เขาได้สร้างเครื่องจักรพิเศษขึ้นมาชื่อว่า Conch ตามรูปทรงที่เหมือนหอย ประโยชน์ที่เพิ่มมาอีกอย่างหนึ่งหลังจากกระบวนการ conching คือ ช็อกโกแลตจะเหลวและสามารถเทลงไปในแม่พิมพ์ได้ ซึ่งทำให้การผลิตและบรรจุรวดเร็วขึ้นมาก

ในปี 1887 เนสท์เล่  สนับสนุนแดเนียล ปีเตอร์ ซึ่งขณะนั้นได้ทำงานอยู่ที่โรงงานเนสท์เล่ในเมือง Vevey  ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  ให้ผลิตช็อกโกแลตนมชิ้นแรกของโลก ปีเตอร์ตั้งชื่อสินค้านี้ว่า “Gala” ซึ่งมาจากภาษากรีก แปลว่า “นม”ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น